• (000) 999 - 656 -888

Historie Prahy / History of Prague

HISTORIE PRAHY 

Praha je hlavní a největší město České republiky, 14. největší město v rámci států Evropské unie. Leží na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, ale jako samostatný kraj není jeho součástí. Pražská metropolitní oblast čítá zhruba 2 miliony obyvatel.

Do své dnešní podoby se Praha vyvíjela jedenáct století. Jako historická metropole, byla Praha vždy sídlem českých knížat a králů, také římsko – německých císařů. V devátém století byly položeny základy Pražského hradu a začala se rodit středověká metropole.

od 12. století se rodily známé Pražské čtvrti jako Staré město, Hradčany. Později započalo také budování Karlova mostu a Katedrály svatého Víta. Následovalo založení Karlovy Univerzity a Nového Města Pražského.

V čele Prahy se vystřídalo několik vládnoucích rodů. Jedním z nejvýznamnějších byli Habsburkové, pod jejichž vládou Praha získala věhlas a vliv. Bohužel, vláda Habsburků vyústila v náboženský teror proti protestantským křesťanským církvím. Vlivem této vlády docházelo k úpadku a germanizaci Prahy, která tak ztratila svůj vliv i práva. Na přelomu 16. a 17. století byla Praha několikrát obléhána Švédy, následně obsazena francouzsko- bavorskými vojsky, později vojsky pruskými.

Významnou událostí bylo spojení čtyř dosud samostatných pražských měst v roce 1748. V následujícím období začala spolu s českým národním obrozením éra průmyslové revoluce, během níž dostala Praha novou tvář. Díky národnímu obrození se Praha pomalu zbavovala německého vlivu. Významnou událostí bylo položení základního kamene Národního divadla.

Po vyhlášení první republiky se Praha stala hlavním městem Československa. V letech 1939 – 1945 zažila německou nacistickou okupaci, následovanou „osvobozením“ sovětskou armádou a érou tvrdé komunistické vlády. V roce 1989 proběhla Sametová revoluce, přišel konec komunismu a Václav Havel byl zvolen prezidentem.

V roce 1993 se rozpadlo Československo a vznikla samostatná Česká republika, do jejíhož čela byl v prvních svobodných volbách zvolen opět Václav Havel. Pod jeho vlivem se Praha znovu stala centrem kultury a dostala se do popředí zájmu i ve světě. V roce 2002 Prahu zasáhla pětisetletá ničivá povodeň, z níž se město ještě několik dalších let vzpamatovávalo.

V dalších letech se Praha stala centrem cestovního ruchu, obchodu a ekonomickou metropolí s vysokou životní úrovní. Poslední významnou událostí, která přitáhla k Praze pozornost celého světa, byl pohřeb Václava Havla. Celá Praha byla zahalena do několikatýdenního smutku.

Historie Prahy je fascinující příběh, který sahá daleko do minulosti. Připomeňme si data nejvýznamnějších událostí, které pomáhaly utvářet její současnou podobu.

 

 

Staroměstské náměstí v Praze

HISTORIE PRAHY V DATECH

 • začátek 9. století: založení Pražského hradu, Katedrály svatého Víta, Pražského biskupství
 • 10. století: Založen Vyšehrad
 • 1172: Budování Juditina mostu, spojení dvou břehů Vltavy
 • 1346 – 1378: Epocha Karla IV., Praha se stává hlavním městem Českého království a Svaté říše Římské. Budování Karlova mostu, založení Karlovy Univerzity – první v Evropě
 • 15. století: Snaha o reformu církve, sílí husitské hnutí s významnou osobností Jana Husa- reformátora a kazatele, který byl za své názory upálen
 • 16. století: Vláda Habsburků, Praha získává vliv a prochází germanizací
 • 1784: Spojení čtyř pražských měst (Hradčany, Malá Strana, Staré Město a Nové Město)
 • 18. – 19. století: Éra národního obrození a průmyslové revoluce
 • 1918: Vznik nezávislého Československa, Praha se stává hlavním městem nového státu
 • 1939 – 1945: Německá nacistická okupace
 • 1945: Osvobození Prahy Sovětskou armádou
 • 1948: Vládu převzala komunistická strana
 • 1968: Pražské jaro: Snaha o reformu socialismu, potlačena zásahem 5 států Varšavské smlouvy
 • 1989: Sametová revoluce, konec komunistické éry, Václav Havel zvolen prezidentem
 • 1990: První svobodné volby
 • 1993: Rozdělení Československa, vznik samostatné České republiky, prezidentem zvolen opět Václav Havel
 • 2000: Praha zvolena s několika dalšími metropolemi městem kultury, koná se zde zasedání MMF
 • 2002: Pětisetletá povodeň
 • 2011: Praha zahalena do smutku nad smrtí Václava Havla