• (000) 999 - 656 -888

Nejznámější Pražské Památky

 

PRAŽSKÉ PAMÁTKY

Obecní dům

Obecní dům je jedna z nejvýznamnějších secesních staveb v Praze. Nachází se v samotném centru Prahy, v blízkosti Prašné brány. Na jeho výzdobě se podíleli ve své době nejslavnější čeští umělci. Je to nádherný komplex sloužící k mnoha účelům, v jehož centru se nachází Smetanova síň- jeden z největších koncertních sálů ve městě. Často se tam pořádají také plesy a výstavy. Kromě jiných zajímavostí, můžete v Obecním domě navštívit například elegantní Francouzskou restauraci, Americký bar, který byl první svého druhu v zemi, či restauraci ve stylu České pivnice.

Katedrála svatého Víta

Katedrála svatého Víta je duchovní symbol českého státu a gotické mistrovské dílo. Jako největší a nejdůležitější chrám v Praze, sloužila při korunovaci českých králů a královen. V chóru katedrály, před hlavním oltářem stojí královské mausoleum, pod ním leží hrobky panovníků, šlechticů, světců a patronů české země. Svatováclavská kaple je vyzdobena freskami a polodrahokamy. Dveře v jihozápadním rohu kaple vedou do korunní komory, v níž jsou uloženy české korunovační klenoty.

Nerudova ulice

Královská cesta, jak se také Nerudově ulici říká, je historická ulice spojující Pražský hrad a Karlův most, přes Malou Stranu. Ulice je lemovaná historickými barokními domy, z nichž téměř každý má na svém průčelí osazeno domovní znamení, mající v některých případech přímou souvislost s jejich historií. Svůj současný název získala v roce 1895 na počest českého básníka, spisovatele a novináře Jana Nerudy.

Karlův most

Karlův most, spojující dvě strany Prahy, byl postaven ve čtrnáctém století. Tato velkolepá stavba je jednou z nejlepších turistických atrakcí města, a je to hlavní pěší trasa spojující Staré Město s Malou Stranou. Most se vyznačuje neustálým množstvím lidí, pouličních malířů, muzikantů a turistů. Most byl postupně ozdoben třiceti sochami a sousošími. V současné době jich existuje už přes sedmdesát. Snad nejzajímavější, stejně tak i nejstarší, je socha Jana Nepomuckého.

Židovská čtvrť

Židovská čtvrť v Praze, známá jako Josefov, se nachází mezi Staroměstským náměstím a Vltavou. Její historie sahá až do třináctého století, kdy bylo Židovské obci v Praze nařízeno opustit své domovy a usadit se na jednom místě. Její dnešní podoba vznikla především během přestavby v období mezi lety 1893-1913. Tyto stavby tvoří nejzachovalejší celek židovských památek v celé Evropě. Do této čtvrti patří i židovské muzeum, které obsahuje všechny hlavní historické památky v židovské čtvrti, s výjimkou Staronové synagogy a starý židovský hřbitov, nejvýznamnější památka svého druhu v Evropě.

 

 

Pražský hrad

Pražský hrad je největší středověký hradní komplex v Evropě a starobylé sídlo českých králů. Jako odvěký symbol českého státu je nejvýznamnější českou památkou a zároveň jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí. Komplex se skládá ze tří nádvoří a velkého množství budov. Zahrnuje například několik paláců, pozorovací věž, muzeum, uměleckou galerii či klášter. Dnes je Pražský hrad sídlem prezidenta České republiky a slouží jako historické a politické centrum jak Prahy, tak i státu. Velkou atrakcí je střídání stráží, které se koná každou hodinu, v poledne se slavnostními fanfárami.

 

Pražský hrad

Rudolfinum

Reprezentativní novorenesanční stavba slouží především jako koncertní síň a galerie. Tato krásná budova situovaná u řeky je po Národním divadle druhou nejvýznamnější novorenesanční památkou v Praze. Na počátku dvacátého století hrála tato budova důležitou roli ve vývoji Československa, mezi dvěma světovými válkami zde bylo sídlo zemského sněmu. Dnes je Rudolfinum domovem České filharmonie. Konají se zde klasické koncerty v průběhu celého roku. Nejvýznamnějším sálem je Dvořákova síň.

Národní divadlo

Národní divadlo je nejvýznamnější novorenesanční budova v Praze, postavena v letech 1868-1881. Pro český lid bylo Národní divadlo vždy důležitou kulturní institucí. Od svého založení hrálo divadlo důležitou roli ve vývoji českého jazyka, české hudby a dramatických umění. Tato bohatá umělecká tradice pokračuje s repertoárem opery, baletu a dramatu. Divadla bylo rekonstruováno v roce 1883 po velkém požáru. Vnitřní a vnější design byl dokončen s pomocí slavných umělců své generace: M. Alše, F. Ženíška, V. Hynaise a J. V. Myslbeka.

Prašná brána

Původ Prašné brány můžeme vystopovat až do jedenáctého století, kdy sloužila jako jeden ze třinácti vstupů do Starého Města Pražského. Práce na současné podobě byly započaty za vlády krále Vladislava druhého v roce 1475. Původní jméno – Nová věž – bylo změněno v sedmnáctém století, kdy se začala využívat pro skladování střelného prachu. Dnes je možné vystoupat 186 schodů, dojít na vyhlídkovou plošinu velkou 44 metrů a vychutnat si výhled na Staré Město.

Václavské náměstí

Václavské náměstí je jedním ze dvou hlavních náměstí v Praze. Je to pulsující plocha plná hotelů, restaurací, barů a klubů. Jsou tam také banky a řada místních i mezinárodních obchodů. Je to centrum nočního života, zábavy a hlavní nákupní zóna Prahy. Je to bulvár 750 metrů dlouhý a 60 metrů široký, původně sloužící jako místo pro koňský trh. Náměstí dominuje socha svatého Václava na koni, za níž se tyčí Národní muzeum a vlevo od něj budova Státní opery.

Staroměstské náměstí

Historie Staroměstského náměstí sahá až do dvanáctého století. S jeho historickými budovami a překrásnými kostely je to jedno z nejkrásnějších náměstí v Evropě. Staroměstské náměstí původně sloužilo jako centrální tržiště pro Prahu. V průběhu staletí zde byly postaveny budovy v románském, barokním a gotickém stylu a s nimi vznikly příběhy bohatých obchodníků a politických intrik. Nejpozoruhodnějšími památkami tohoto náměstí jsou bezpochyby věž Staroměstské radnice a slavný Orloj. V centru náměstí stojí socha Jana Husa, postavená 6. července 1915 u příležitosti pětistého výročí smrti tohoto reformátora.

Petřínská rozhledna

Malá Eiffelova věž, jak se Petřínu přezdívá, byla postavena v roce 1891 při příležitosti Jubilejní výstavy. Věž je vysoká šedesát metrů, což není mnoho, ale je potřeba vzít v úvahu fakt, že stojí na vrcholu petřínského kopce, odkud je výhled na celou Prahu. Rozhledna je obklopena velkou upravenou zahradou, ve které je možnost příjemných procházek kdykoli během roku.

Vyšehrad

Vyšehrad, neboli „hrad na výškách“, je krásné místo vhodné k návštěvě kdykoli během roku. K Vyšehradu se váže řada pověstí z počátků českých dějin. Na Vyšehrad se prochází přes krásný veliký park, odkud je vidět na zbytky opevnění vybudovaného Karlem IV. Z vrcholku skály, na které se Vyšehrad rozkládá, je velice krásný výhled jak na Prahu, tak i na koryto řeky Vltavy. Jedná se o jeden z nejhezčích přirozených vyhlídkových bodů v Praze.

Karlštejn

Tento ohromující hrad byl vybudován ve čtrnáctém století českým králem a římským císařem Karlem IV. Hrad byl postupně upraven v gotickém a renesančním stylu, svou dnešní podobu získal při poslední stavební úpravě v 19. století. Karlštejn stojí na skalnatém svahu uprostřed lesa. Ve své době sloužil hradní komplex jako depozitář císařských korunovačních klenotů a dokumentů pro celou říši. I dnes se zde nachází mnoho pokladů české historie- například soubor 129 deskových obrazů v Kapli sv. Kříže (největší na světě), největší galerie s portréty českých panovníků či vystavené repliky Svatováclavské koruny a koruny císařů Svaté říše římské.

Malá Strana

Malá Strana je historická čtvrť rozkládající se na levém břehu řeky Vltavy. Je to jedna z nejpůsobivějších a nejmalebnějších pražských čtvrtí. V jejím středu stojí barokní Malostranské náměstí. Tady a všude kolem v mnoha bočních dlážděných uličkách jsou malé obchůdky, tradiční hospody, kostely a krásné výhledy na řeku. Malá Strana byla dvakrát skoro zničena, poprvé během husitské bitvy, podruhé během velkého požáru v roce 1541. Zničené domy tehdy nahradily stavby v renesančním stylu, v 17. a 18. století přibyly barokní kostely, které dávají Malé Straně její nezaměnitelné kouzlo.

Tančící dům

Tančící dům je jedna z pražských rarit. Ginger a Fred, jak se mu také přezdívá podle dvojice, která inspirovala jeho architekta, leží na Rašínově nábřeží. Tato výstřední budova byla navržena americkým architektem Frankem Gehrym a byla dokončena v roce 1996. Poskytuje zvláštní pohled a vyčnívá v řadě tradičně architektonicky řešených staveb. V nejvyšších dvou patrech je možné navštívit restauraci Céleste, na vrcholu je vyhlídka, odkud je vidět Praha z 360 stupňů. Tančící dům, zároveň obdivovaný a zavrhovaný, je nepřehlédnutelná součást pražské architektury, kterou stojí za to vidět.

Chrám panny Marie Vítězné

Svatyně, v níž se nachází světoznámá soška Pražského Jezulátka, stojí v Karmelitské ulici na Malé Straně. Kostel zasvěcený panně Marii vítězné a sv. Antonínu Paduánskému, je každý rok navštěvován stovkami tisíc věřících z České republiky a celého světa. Kostel je kulturní a uměleckou památkou světového významu, je součástí seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Letohrádek Hvězda

Letohrádek byl postaven v 16. století uprostřed císařské obory, na půdorysu ve tvaru šesticípé Davidovy hvězdy. Jednotlivé cípy se zaobírají antickými bohy a mytologií vůbec, každé podlaží je chápáno jako jeden živel. Hvězda patří do skupiny tzv. filosofických staveb a vyniká krásnou štukovou výzdobou, jednou z nejhezčích v Evropě. V roce 1962 byla Hvězda zařazena na seznam národních kulturních památek. V současné době je uvnitř umístěna expozice o bitvě na Bílé hoře, která se odehrála nedaleko od obory. Letohrádek je zpřístupněn veřejnosti a obora je jedním z nejhezčích míst k procházce v Praze.

Prague sightseeing – Prague Landmarks

Municipal House

Municipal House is one of the most significant secession building in Prague.  It is situated in the heart of Prague near Powder Tower. The most famous artists of their time were concerned in the decoration. It is a beautiful complex intended to many purposes. There is Smetana Hall in the center – it is the biggest concert hall in the town. Balls and exhibitions often take place there. There are many interesting places which are worth visiting. For example an elegant French restaurant, an American bar which was first of its kind in the country or a restaurant in the style of a Czech beerhouse.

St. Vitus Cathedral

St. Vitus Cathedral is a spiritual symbol of the Czech state and a Gothic masterpiece. As the biggest and the most important Cathedral in Prague it was used when crowning Czech kings and queens.   There is a king mausoleum in front of the altar with crypts of monarchs, aristocrats, saints and patrons of the Czech lands beneath it. St. Wenceslas Chapel is decorated by fresco paintings and gemstones. The door in south-west corner of the chapel leads into the crown room where the crown jewels are put.

Nerudova Street

Royal Route how Nerudova Street is called is a historical street connecting Prague Castle and Charles Bridge across the Lesser Town. The street is lined with baroque historical houses. Almost each of them has a home label on their facade which has a direct connection with the house history. The street got the nowadays name in 1895 on honor of Czech poet and journalist Jan Neruda.

 

Charles Bridge

Charles Bridge connecting two sides of Prague was built in the 14th century. This imposing building is one of the best tourist attractions in the city and it is the main pedestrian way connecting the Old Town with the Lesser Town.  The bridge is famous for its permanent amount of people, street painters, musicians and tourists. The bridge was decorated with thirty statues and sculptures. There are seventy five up-to-date times. The statue of Jan Nepomucký is the most interesting and the oldest one.

Jewish Quarter

Prague Jewish Quarter known as Josefov is situated between Old Town Square and the Vltava River. Its history goes back to the 13th century when Qahal – Jewish community in Prague – was commanded to leave their homes and settle down on one place. The nowadays look was arisen mostly in reconstruction between years 1893-1913. These buildings create the greatest well-kept unit of Jewish monuments in the whole Europe. The Jewish museum which contains all main historical monuments of the Jewish Quarter belongs to this unit as well as the Old Jewish Cemetery which is the most remarkable monuments of its kind in Europe.

The exception is the Old New Synagogue which is not part of this unit..

Prague Castle

Prague Castle is the biggest medieval castle complex in Europe and an ancient residency of Czech kings.  It is the most significant Czech monument and one of the most significant cultural institutions as the ancient symbol of the Czech state. The complex consists of three courts and a great amount of buildings.  For example there are many palaces, observational towers, a museum, an art gallery or a convent. Today Prague Castle is a seat of the president of the Czech Republic and it is a historic and political center of Prague and also of the state. Changing of the guards is a big attraction. It repeats every hour and with ceremonious fanfares at noon.

Rudolfinum

This representative neo-renaissance building is used mainly as a concert hall and a gallery. The beautiful building situated by the Vltava River is the second significant neo-renaissance monument in Prague – National Theater being the first. This building played an important part in the Czechoslovakia development in the beginning of the 20th century. There was the seat of the state parliament between the two world wars. Rudolfinum is the home of the Czech Philharmonic Orchestra these days.  Classical concerts take place there during the whole year. The Rudolfinum Dvořák´s Hall is the most known hall.   http://www.ceskafilharmonie.cz/en/

 

National Theater

National Theater is the most prominent neo-renaissance building in Prague. It was built between the years 1868-1881. National Theater was always an important cultural institution for Czech people. Since its foundation it played an important role in the development of the Czech language, Czech music and drama art. This rich artistic tradition continues with three artistic areas – operas, ballets and dramas.  The theater was reconstructed in 1883 after a big fire broke. Both the interior and the exterior art work was finished with the help of famous artists of their time: M. Aleš, F. Ženíšek, V. Hynais and J. V. Myslbek.

http://www.narodni-divadlo.cz/en

Powder Tower

The origin of Powder Tower can be found in the 11th century. It was used as one of the thirteen gates to the city of Prague. The reconstruction of the tower began during the reign of King Vladislav Jagellonsky in 1475. The original name – The New Tower – was changed in the 17th century at the time when it was used as a warehouse of gunpowder. Today you can climb up 186 stairs and enjoy the view of Old Town on a 44-meter wide decking.

Wenceslas Square

Wenceslas Square is one of the main squares in Prague.It is a pulsating area full of hotels, restaurants, bars and clubs. There are also banks and many local and international shops. It is a center of night life, fun and the main shopping zone in Prague. The 750-meter long and 60- meter wide avenue was originally used as a place for a horse market. The Statue of Saint Wenceslas on his horse dominates this square. When you are looking at it you see National Museum in the background and also Prague State Opera on the left.

Old Town Square

The history of Old Town Square goes back to the 12th century. Its historical buildings and wonderful churches make it one of the most beautiful squares in Europe. Old Town Square was originally used as a central market for Prague.  During centuries many building in Romanesque, Baroque and Gothic styles were built and many stories of rich businessmen and political intrigues were written here. No doubt that the most magnificent monuments of this square are the Tower of Old Town Hall and Astronomical Clock.  There is a statue of Jan Hus – a religious Czech reformer – in the middle of the square. It was built on 6th July 1915 to mark the 500th anniversary of his death.

 

Petřín Tower

A small Eiffel Tower as Petřín Tower is nicknamed was built in 1891 to mark the Jubilee exhibition. The tower is 60 meters high which you could think is not so much but you should take in consideration the fact that it is on the top of Petřín hill. You can enjoy the view of whole Prague from here. The tower is surrounded by a big stylized garden where you can spend pleasant walks anytime during the year.

Vyšehrad

Vyšehrad, or a castle in the heights, is a beautiful place advisable for visiting anytime during the year. There are many legends dating back to the beginning of Czech history about Vyšehrad. You can come to Vyšehrad through a big beautiful park from where you can see the remains of the defenses built by Charles IV. There is a great view of Prague and the Vltava River-basin from the top of the rock where Vyšehrad is. It is one of the nicest natural observational view points of Prague.

Karlštejn Castle

This amazing castle was built in the 14th century by Czech king and Holy Roman Emperor Charles IV. The castle was built in Gothic and Renaissance style. It got the nowadays look after the final reconstruction in the 19th century.  Karlštejn is on a rocky hillside in the middle of a forest. The castle complex served as a safekeeping of Imperial Regalia and valuable documents of the empire. Even now you can find there many treasures of the Czech history – for example there are 129 desk paintings in the Chapel of the Holy Cross (the biggest in the world). There is the king-sized gallery with portraits of Czech monarchs or replicas of the crown of Saint Wenceslas and Imperial crowns.

Lesser Town

The Lesser Town is a historic district on the left bank of the Vltava River.  It is one of the most expressive and picturesque Prague districts. There is Baroque Malostranské Square in the middle of it. You can find little shops, traditional pubs, churches and beautiful views of the river there and in other short cobbled streets nearby. The Lesser Town was almost destroyed twice – first during the Hussite battle, second time after a devastating fire in 1541. The damaged houses were replaced with buildings in Renaissance style and new baroque churches appeared in the 17th and 18th century. They give the Lesser Town a breathtaking magic.

 

 

Dancing house

Dancing House is one of the Prague curios. Ginger and Fred how the house is called according to a couple which inspired its architect is at Rašínově nábřeží. This extravagant building was designed by American architect Frank Gehry and was finished in 1996. When you look at it, it gives you a strange sight. It is impossible to miss it in the row of traditional houses. You can go to the restaurant Céleste on the two highest floors. There is a look out on the top from where you can see Prague in its 360 degrees view.  Dancing House at once admirable and deprecated building is an unmissable work piece of Prague architecture which is worth seeing.

The Church of Our Lady of Victory

The shrine, in which the statue of Infant Jesus of Prague is, is located in Karmelitská Street in the Lesser Town. The church is dedicated to Our Lady of Victory and St. Anthony of Padua. It is visited by hundreds of thousands of believers from the Czech Republic and people of the whole world. The church is a cultural and artistic monument of worldwide importance. It is a part of a UNESCO World Heritage Site.

Star Summer Palace

Star Summer Palace or Star Villa was built in the middle of an imperial game reserve in the 16th century.  The villa is in a shape of a six-pointed David´s star. Each point represents an antique god and mythology in general. Each floor is meant to be one element. The palace belongs to a group of so called philosophic buildings. It excels with its beautiful stucco decoration which is said to be the nicest in Europe. The Star Villa was listed as a national cultural monument in 1962. There is an exhibition of the battle of White Mountain which took place near the game reserve. It is possible to go inside the Villa. The game reserve is one of the most beautiful places for walks in Prague.