• (000) 999 - 656 -888

Muzea v Praze

PRAŽSKÁ MUZEA

Národní muzeum

Národní muzeum v Praze se skládá ze dvou budov. Hlavní budova s originálním interiérem je bohužel uzavřena pro rekonstrukci až do června 2015. Další je Nová budova, která se stala součástí muzea v roce 2009. Hlavním důvodem k renovaci hlavní budovy byl fakt, že je to největší a také nejstarší muzeum v České republice. Budova muzea byla navržena Josefem Schultzem jako architektonický symbol českého národního obrození. Stavba probíhala v letech 1818 – 1891. Nová budova dříve sloužila jako parlament Československa během komunistické éry, později pak jako sídlo rádia Svobodná Evropa.

 

Muchovo muzeum

Světově první Muchovo muzeum, věnované životu a dílu uznávaného českého secesního umělce Alfonse Muchy, je umístěno v barokním Kaunickém paláci v samém srdci Prahy. Výběr z více než 100 exponátů zahrnující obrazy, fotografie, kresby pastelem, či uhlem, olejomalby, sochy a osobní předměty poskytuje vynikající náhled do světa umělce, který se proslavil vytvořením plakátů pro Sarah Bernhardt, legendární pařížskou herečku konce 19. století.

 

Muzeum Bedřicha Smetany

Toto muzeum je věnováno životu a dílu významného českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Nachází se v centru Prahy v malém bloku budov přímo u Karlova mostu na pravém břehu řeky Vltavy, na Starém Městě. Budova je postavena v renesančním stylu a dřív patřila pražské vodárně. Hlavní část exponátů muzea je v prvním patře. V horních patrech domu jsou především archivní materiály, dokumenty a dobové artefakty vztahující se nejen k hudebnímu dílu ale i osobnímu životu tohoto slavného umělce.

 

Artbanka Museum of Young Art

Muzeum bylo založeno Artbankou v roce 2011, jako neziskový projekt na podporu mladého umění. AMoYA bylo otevřeno v Karlově ulici v barokním paláci Colloredo-Mansfeld, který byl zničen během éry komunismu. AMoYA slouží k pomoci různým inovativním aktivitám v současném umění a hledá cestu k českému i mezinárodnímu publiku. Odmítá strohý muzejní konzervatismus a mladé umění prezentuje po svém, surově a přímočaře. Všechny prostory muzea jsou velmi stylové, kontrastuje zde barokní architektura s modernismem. Expozice je složena z uměleckých děl posledních dvaceti let a bude se průběžně obměňovat.

 

Národní technické muzeum

Národní technické muzeum v Praze je největší instituce v České republice, která se věnuje zachování informace a artefaktům vztahujícím se k historii techniky. Muzeum bylo založeno v roce 1908 a již více než sto let je sestavována rozsáhlá sbírka dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území České republiky. Stálé expozice muzea byly po dlouhé rekonstrukci (od roku 2003) otevřeny v únoru 2011. Zatím jsou to expozice dopravy, architektury, stavitelství a designu, astronomie, tiskařství a fotografie. Postupně přibude také technika v domácnosti, filmová technika, hornictví, hutnictví a časoměřičství.

 

Muzeum mučení

Muzeum mučení v Praze nabízí ucelený pohled na život a způsoby ve středověku. Muzeum obsahuje tři patra s expozicemi a nástroji používanými ve středověku k mučení. Každý z nástrojů je stručně popsán a u nějakých nástrojů je i na figurínách názorně ukázáno, jak byly používány. K vidění je přibližně šedesát hrůzostrašných nástrojů k mučení z celé Evropy.

 

Seznam pražských muzeí

AMoYA: www.amoya.cz

Čokoládový dům: www.cokoladovydum.cz

Franz Kafka Muzeum: www.kafkamuseum.cz

Choco-Story Muzeum: www.choco-story-praha.cz

Keplerovo muzeum: www.keplerovomuzeum.cz

Kočárovna Ctěnice: http://www.zamekctenice.cz/cs/zamecky-areal/prohlidkove-okruhy/kocarovna.shtml

Království železnic: www.kralovstvi-zeleznic.cz

Mucha muzeum: www.mucha.cz

Muzeum středověkých mučicích nástrojů: info na torture@post.cz

Muzeum granátu: www.magicgarnet.cz

Muzeum hlavního města Prahy – Hlavní budova na Florenci: www.muzeumprahy.cz

Muzeum hlavního města Prahy – Müllerova vila: www.mullerovavila.cz

Muzeum hlavního města Prahy – Podolská celnice na Výtoni: www.muzeumprahy.cz/expozice/podskalska-celnice-na-vytoni/

Muzeum hraček: informace na tel. +420 224 372 294

Muzeum Kampa: www.museumkampa.cz

Muzeum Karlova mostu: www.muzeumkarlovamostu.cz

Muzeum kávy Alchymista a galerie Scarabeus: www.muzeumkavy.cz

Muzeum komunismu: www.muzeumkomunismu.cz

Muzeum městské hromadné dopravy v Praze: www.dp-praha.cz

Muzeum miniatur: www.muzeumminiatur.net

Muzeum MONTANELLI MuMo: www.muzeummontanelli.com

Muzeum Policie ČR: www.muzeumpolicie.cz

Muzeum pražského vodárenství a vodárna v podolí:  http://www.pvk.cz/muzeum-prazskeho-vodarenstvi.html

Muzeum Stará čistírna, o.p.s.: www.staracistirna.cz

Mysteria Pragensia – Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy: www.muzeumalchymistu.cz

Mysteria Pragensia – Muzeum pražských pověstí a strašidel: www.muzeumpovesti.cz

Národní muzeum – České muzeum hudby: www.nm.cz