• (000) 999 - 656 -888

Veřejná doprava v Praze

Veřejná doprava v Praze

Za hlavní a nejrychlejší možnost dopravy po Praze je považováno metro. Pražské metro má tři linky-zelenou linku A (Dejvická – Depo Hostivař), žlutou linku B (Černý most – Zličín) a červenou linku C (Háje – Letňany). Intervaly mezi jednotlivými vlaky metra se liší podle denní doby a dnů v týdnu. Ve všední dny jezdí metro v dopoledních a odpoledních hodinách zhruba ve dvouminutových intervalech, výjimkou je doba kolem poledne a večer (zhruba od sedmé až osmé hodiny), kdy se intervaly prodlužují na 5 – 10 minut. To platí také pro víkendový a noční provoz. Poslední vlak metra vyjíždí z depa vždy o půlnoci a to i o víkendech. Lístky na metro se dají koupit v obchodech, ale také ve žlutých automatech u vstupu do metra. Cenově se liší podle platného času a cestovního pásma, jsou platné na ostatní městskou hromadnou dopravu. Také je možné zakoupit jízdenky s vícedenní platností, což je pravděpodobně ideální varianta, pokud se chystáte hodně cestovat. I tato jízdenka platí nejen pro metro, ale i tramvaje a autobusy.
Plánek metra a tramvají si můžete stáhnout v pdf .   Noční spoje v pdf

________________________________________
Autobusy a tramvaje

Městská hromadná doprava po Praze je zajišťována nejen pomocí metra ale také autobusovými a tramvajovými linkami. Doprava těmito linkami je snadná a poměrně rychlá. Na každé zastávce jsou přehledně uvedena čísla projíždějících linek spolu s podrobným popisem celé trasy i s časy odjezdů. To dělá dopravu po Praze velmi jednoduchou a přehlednou. Informovat se o případných výlukách jednotlivých linek je možné v informačních střediscích dopravního podniku či na webových stránkách www.dpp.cz
_______________________________
Vlaky Prážské integrované dopravy (PID)
V Praze, můžete k přepravě využít nejen městskou hromadnou dopravu ale i vlaky v rámci přažské integrované dopravy. Cestování je rychlejší a pohodlnější. Mnoho obyvatel Prahy tuto možnost nevyužívá, protože o této možnosti neví. Vlaky vyjíždějí z Hlavního nádraží a z Masarykova nádraží. V rámci PID lze cestovat po Praze pouze v osobních vlacích s platně označenou jízdenkou. Sms jízdenku nelze pro tento druh dopravy uplatnit .
Plánek vlaků PID se můžete stáhnout v pdf.
________________________________________
Lanová dráha na Petřín
Petřínská lanová dráha byla vybudována v roce 1891 při příležitosti Zemské jubilejní výstavy. Původně fungovala na principu vodní převahy, v roce 1932 byla převzata Elektrickými podniky hl. m. města Prahy a elektrifikována. V roce 1965 byl provoz kvůli rozsáhlému sesuvu půdy přerušen a lanovka byla znovu otevřena po rekonstrukci v roce 1985. Dráha je v provozu celý týden od 9:00 do 23:30 hodin, v intervalech 15 minut (od 22 hod. je interval zhruba 20 minut). V letním období je provoz lanovky omezen na 10:00 až 18:00 hodin, s intervalem 10 minut. Na lanovou dráhu platí lístky městské hromadné dopravy.
________________________________________

Historická tramvajová linka
Od 31. března do 17. listopadu vyjíždí z Muzea městské dopravy o sobotách, nedělích a svátcích historická tramvajová linka 91. Jsou na ni vypravovány vozy staré konstrukce, které jezdily Prahou do 70. let. Základní jízdné je 25 Kč, zlevněné 10 Kč. Jízdenky nejsou přestupní a vydává je průvodce ve voze.
________________________________________
Informační střediska
stanice metra: Můstek (trasa B), Anděl (trasa B), Nádraží Holešovice (trasa C), Muzeum (trasa A, C), Letiště Ruzyně (příletová hala), Magistrát hl. m. Prahy (Jungmanova ulice)

 

 

mhd

Foto DPP.CZ

 

 

Prague Public Transport

Metro/Underground

Metro is considered to be the main and the fastest way how to travel in Prague. It has got tree lines – the green line A goes from Dejvická – Depo Hostivař, the yellow line B from Černý most – Zličín and the red line Háje- Letňany. The interval between the metro trains differs according to the part of a day and time, if it is a day or night. On work days in the morning and afternoon hours the time between trains is about two minutes. At noon and at night (approximately from 7 or 8 pm) the interval prolongs into five up to ten minutes. The weekend and night metro service also has longer intervals. The last trains leave from the depots at midnight, including weekends. You can buy the metro tickets in newsagent´s or in any yellow machines which are at the metro entrances or at the tram stops. The price differs according to the length you need for travelling or the travel zone. The metro tickets are also valid for the Prague trams, buses and trains in Prague. It is useful to buy a ticket for more than one day if you are planning to use the Public Transport every day of your stay. The ticket can be used in any means of transport in the city.

Buses and trams

The PPT also provides bus and tram transport lines. It is an easy and quite fast way how to travel in the city. There are signs with the tram numbers which depart from the place on each stop pole. You can also find there detailed descriptions of tram directions with the names of stops and the times of their departures.  This makes travelling in Prague very simple and well-arranged. If you need to find out about closures of any lines you may get some information at the Information PPT Centers or at their website www.dpp.cz

Funicular on Petřín

Petřín Funicular was built in 1891 on the occasion of the National Jubilee Exhibition. Originally it worked on the principle of water power. In the 1932 it was taken over by The Prague Electric Company and it was electrified. In 1965 the functioning was abandoned because of an extensive landslide.  It lasted twenty years to reopen it after the reconstruction in 1985. Nowadays you can use the funicular every day from 9 am until 11pm. The time between the trains is fifteen minutes, after 10pm it can be about twenty minutes. During the summer time the funicular service is limited from 10am until 6pm but with only ten-minute intervals. To enter the funicular you should buy the PPT tickets.

http://www.dpp.cz/en/the-petrin-funicular/

 

 

 

The historical tram line

There is a tram line number 91 which departs from the PPT Museum on Saturdays, Sundays and during the bank holidays from 31st March until 17th November. You can enjoy your ride in the trams with old constructions. These were used in Prague in 70s. The price for a ticket is 25 CZK; the discounted ticket is 10 CZK. These are not through tickets and they are issued only at the guide in the wagon.

Information PPT Centers

Metro stops: Můstek (line B), Anděl (line B), Holešovice Railway Station (line C), Muzeum (line A, C), Ruzyně airport (arrival hall), Prague City Hall (Jungmanova 29/35)

http://www.dpp.cz/en/list-of-info-centres/